Terms of Service

Terms of Service


Terms of Service | เงื่อนไขการให้บริการเติมเงิน

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด เพื่อปฎิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง หากท่านลูกค้าเติมเงินหรือโอนเงินเข้าระบบผ่านทางช่องทางต่างๆ ของเว็ปไซต์ crystalshopth.com จะไม่สามารถคืนเงินได้ทั้งสิ้นทุกกรณี ยกเว้นเเต่จะมีขอผิดพลาดทางเว็ปไซต์ หรือเว็ปไซต์เกิดปัญหาในการให้บริการ เเละหากสินค้าที่ท่านได้รับจากทางเว็ปไซต์ เกิดปัญหา เราจะเเก้ไขโดยการให้จำนวนเงินในเว็ปไซต์ เป็นการทดเเทน หากสินค้าที่ท่านได้รับ เกิดข้อผิดพลาดด้วยตัวท่านเอง หรือทางผู้ให้บริการ (Roblox) เราจะขอที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านได้รับสินค้าจากทางร้านครบแล้ว กรุณาเปลี่ยน ID-Pass หลังเติมเงินเสร็จทุกครั้งเพื่อความสบายใจของทั้งลูกค้าและทางร้าน

 

Term of Use | เงื่อนไขการให้บริการในการใช้สินค้า

โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการให้ละเอียดและปฏิบัติตามเงื่อนไข หากรหัสของลูกค้าถูกลบหรือถูกเลิก โดยเหตุผลในการทำผิดเงื่อนไขและผิดกฎการให้บริการของ Roblox โดยที่ไม่ใช่ความผิดพลาดของทางร้าน ทางร้านขอไม่รับผิดผลที่เกิดขึ้นตามมาใดๆ ทั้งสิ้น
ลูกค้าใช้บริการกดผลแมพต่างๆ บริการรับฟาร์ม หากลูกค้าเปลี่ยนรหัสผ่านหรือเข้าเกมแทรกระหว่างการดำเนินการทางร้านขอสงวนสิทธิ์และไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น

หากรหัสของลูกค้าถูกลบหลังจากสั่งซื้อและได้รับสินค้าจากทางร้านไปแล้วทางร้านขอไม่รับชอบใดๆทั้งสิ้น
 

Copyright & Website Access | ลิขสิทธิ์เเละการเข้าถึงเว็บไซต์

ข้อจำกัดของผู้ใช้งานเว็ปไซต์ crystalshopth.com  เมื่อท่านได้ทำการเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปเผยเเพร่ ไม่ว่าด้วยการหวังผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตัวอย่างข้อห้ามที่ท่านไม่สามารถนำไปเผยเเพร่ได้คือ รูปภาพ, รูปเเบบ, ตัวอักษร, เเละรวมถึง source code ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือทำในสิ่งที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ crystalshopth.com ให้ได้รับความเสียหาย หรือมีการโจมตีเกิดขึ้น ดังนั้น หากมีความจำเป็นที่ต้องเข้าถึงข้อมูลหรือดาวน์โหลดข้อมูลออกไป จะต้องติดต่อทางบริษัทเพื่อทำการขออนุญาตก่อน และหากทางเราพบว่าท่านละเมิดลิขสิทธิ์เเละการเข้าถึงเว็บไซต์ข้อนี้ เราจะดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างถูกต้องโดยไม่มีข้อแม้

 

User Accounts and Termination | บัญชีผู้ใช้ เเละการถูกยกเลิก

หากท่านลูกค้าได้ลงทะเบียนสมาชิกผ่าน Platform ของเว็บไซต์ crystalshopth.com แล้ว นั่นจะเป็นการแสดงให้รู้ว่าท่านได้ทำการยอมรับข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ใช้บริการหรือผู้รับผิดชอบจัดการข้อมูลต่างๆ แล้ว ดังนั้นหากบัญชีของท่านได้รับความเสียหายจากการกระทำบางสิ่งของท่านเอง ทางเว็บไซตจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการโจรกรรมข้อมูล หรือการเกิดจากข้อผิดพลาดของทางร้านที่เกิดขึ้นจากบัค หรือมีการบกพร่องทางเว็บไซต์เกิดขึ้นที่มิใช่ความผิดจากทางเรา ทางเราจึงไม่จำเป็นต้องมีการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้หากทางบริษัทพบปัญหาข้างต้นเกิดขึ้น ผู้เข้าใช้งานบัญชีจะถูกลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์โดยทันทีและไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากตามข้อตกลงที่ท่านยอมรับไว้ตั้งแต่ต้น ทางเราจึงมีสิทธิ์ที่จะลบเเละไม่จำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบใดๆ

ระบบเติมเงินอัตโนมัติ

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตลอด 24 ช.ม.